CORONA UPDATE: HORECA EN CORONATOEGANGSBEWIJS

Op dinsdag 14 september jl. heeft het kabinet in een persconferentie een nieuwe set aan maatregelen gepresenteerd. Deze maatregelen gelden per zaterdag 25 september. De aangekondigde uitbreiding van het gebruik van het coronatoegangsbewijs voor sportkantines is deels ingetrokken en leidt nu bij veel verenigingen en sporthallen tot onduidelijkheid.

·         Sporten kan namelijk weer zonder beperkingen, zowel binnen als buiten. 

·         Ook voor publiek bij amateurwedstrijden worden de sportvoorzieningen weer volledig opengesteld.

·         Voor professionele sportwedstrijden geldt dat coronatoegangsbewijs (CTB/QR-code) verplicht is voor iedereen boven de 13 jaar.

·         In de kantine is een CTB verplicht; echter hiervoor geldt de mogelijkheid om de kantine te splitsen.

VSG en NOC*NSF adviseren, omdat sportkantines een dubbelfunctie hebben, om een deel van de kantine af te scheiden als horecagelegenheid. Hierin mag worden bediend, maar ook een afhaalpunt worden ingericht. In het niet-horecagedeelte mag zonder CTB, zittend eten en drinken worden genuttigd dat bij het uitgiftepunt mag worden afgehaald. Kortom: als sportaanbieders de kantine splitsen, dan mag de bar als uitgiftepunt gebruikt worden.

Tot zover de regels zoals eerder gecommuniceerd. Onderstaande wordt vanuit de Gemeente Oldambt voorgeschreven.

Indien sportaanbieders de kantine (stel 50-50) splitsen, ontstaat de situatie dat niet-gevaccineerden en wel-gevaccineerden gescheiden van elkaar moeten plaatsnemen, wat de maatschappelijke tweespalt versterkt. In de situatie dat gevaccineerden vrijwillig plaatsnemen bij niet-gevaccineerden leidt dit tot onnodige drukte op één helft van de kantine. Het College van B&W wil deze onduidelijke en ongewenste situaties vermijden en biedt daarom een eenvoudig alternatief:

·                 De bar mag uitsluitend als afgiftepunt worden gebruikt;

·                 Eten en drinken mag uitsluitend zittend in de kantine worden genuttigd.

Voor verdere informatie willen we jullie graag wijzen op het meest recente Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF. Daarin zijn alle maatregelen per 25 september nog eens op een rijtje gezet. Vanaf 25 september is dat ook terug te vinden op de website van de Rijksoverheid. Mochten er naar aanleiding van deze update nog vragen zijn, stel deze dan via sport@gemeente-oldambt.nl.