Tennissen in Bunde

Ook dit winterseizoen hebben we weer tennissen in de hal van Bunde geregeld.
Het gaat om 18 december a.s. en 29 januari 2017, beide keren van 13.00 tot 17.00 uur.
 
Voor wie nog niet bekend is met deze traditie:
– Tennisvereniging de Kanonniers neemt ieder jaar initiatief tot het organiseren van een gezelligheidstoernooitje.
– Er wordt gespeeld in de tennishal van Bunde; dit is een tapijthal met 3 banen.
– Het adres in Bunde: Am Katjedeep 5, 26831 Bunde.
– Na opgave wordt je ingedeeld op sterkte met steeds wisselende partners.
– Je speelt gegarandeerd 4 partijtjes (soms zelfs meer) van een half uur.
– Het gaat om lekker spelen en leuke contacten; er worden geen uitslagen genoteerd.
– Je kunt inschrijven voor 18 december door te antwoorden op deze mail of een mailtje sturen naar erna007@hotmail.nl
– Telefonische opgave is mogelijk op 06 40449289.
– Het inschrijfgeld is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar maximaal € 8,00. ( gebak inbegrepen)
– Na afloop wordt het inschrijfgeld en de consumpties, in goed vertrouwen, met de eigenaar van de hal verrekend.
 
We hopen ook dit jaar weer op veel enthousiasme en genoeg opgaves.
Het wordt erg op prijs gesteld dat je deze informatie deelt met je tennisvrienden, zodat we veel “nieuwe” mensen kunnen begroeten.
 
Nog meer informatie? Aanvullingen? Tips?
Wij horen het graag!